Giọng Nữ_Miền Nam


Voice nữ miền Nam:

STT Voice Tailent Thể Loại Voice Mẫu
1 Chi Mai Giới thiệu sản phẩm
2 Cát Tiên tổng đài điện thoại
Châu Đào
Huỳnh Thy
3 Uyên Minh Dẫn chương trình
Sách nói
Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
4 Mộng Tuyền Quảng cáo
Tổng đài điện thoại
Dẫn chương trình
5 Lê Nhi Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
4 Hoài Thu Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
5 Thiên Thanh Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
6 Nguyễn Trang Thảo Vy Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
7 Nguyễn Thụy Thảo Vy Lồng tiếng phim
8 Trần Thị Bích Trâm Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
9 Trần Đoàn Thanh yến Phóng sự
Trailer
Đọc truyện
10 Hoàng Ngọc Châu Đọc truyện
11 Đoàn Mỹ Hương Phóng sự
Tổng đài điện thoại
Quảng cáo
12 Ngọc Mai THông báo
13 Trần Đoàn Thanh yến
Phóng sự
14 Ngọc Châu Thuyết minh
15 Trần Thị Bích Trâm Quảng cáo
Tổng đài
16 Nguyễn Hà Ngọc Phương Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
17 Lan Nhi Tổng đài
Quảng cáo
18 Hoàng Ngọc Châu Đọc thơ
19 Nguyễn Thị Hồng Phụng
20 Nguyễn Bằng Huyền Diệu Tổng đài
Quảng cáo
21 Thy Mai Quảng cáo