Giọng Nữ_Miền Bắc


Voice Tailent Nữ_Miền Bắc:

STT Voice Tailent  Voice mẫu
1 Linh Đõ
2 Hằng Nga
3 Hồng Doàng Diệu
4 Trần thị Mai
5 Thu Hoài
6 Hồng Anh
7