Giọng Nam_Miền Nam


STT Voice Tailent Thể loại Voice
1 Hùng Thanh
Đọc Kinh phật
2 Trọng Hiếu Tản bút
Quảng cáo
3 Nguyễn Khang Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Thông báo
4 Hoàng Quân Quảng cáo
Trailer
Quảng cáo
Tản mạn
5 Trung Châu Quảng cáo
6 Lê Khôi Quảng cáo
7 Hoàng Duy Quảng cáo
8 Phan Phúc Thiên Phước Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Radio
Quảng cáo
9 Nguyễn Lê Trung Nghĩa Quảng cáo Radio
Quảng cáo
Giới thiệu
Trailer
10 Bùi anh Tuấn Quảng cáo Radio
QUẢNG CÁO
11 Ngọc Quý Quảng cáo
12 Văn Tiệp Bản tin
Truyện
Quảng cáo
13 Nguyễn Khôi Nguyên Bản tin
Tin an ninh
Tin thể thao
14 Hoàng Phương Quảng cáo
15 Hoàng Quân A Quảng cáo
16 Ngọc thiện Quảng cáo
17 Quốc Thiên Quảng cáo
18 Tâm Minh Quảng cáo
19 Gia Huy Quảng cáo
20 Nhật An Thuyết minh
21 Hải Hưng Phóng sự
22 Hoàng Vĩnh Quảng cáo