Giọng Nam_ Miền Bắc


STT Voice tailent Thể loại Voice
1 Trường Giang Quảng cáo
Trailer
Quảng cáo
2 Vũ Khánh Quảng cáo
3 Tùng Sơn
4 Nguyễn Văn Hoàng Quảng cáo
5 Bùi Thanh Liêm
6 Trung Hiếu
7 Mạng Quân
8 Trọng Hiếu
9 Mạnh Linh
10 Minh Hiền
11 Đông Quân